Det er nemt for dig at tage det
ansvarlige valg med
BKI Professionel

 
I BKI Professionel arbejder vi kontinuerligt på at tænke og agere ansvarligt gennem hele værdikæden. For bonden i marken, der har kaffen som sit levebrød, for miljøet, og hos os på vores risteri og i produktionen, hvor din firmakaffe håndteres, ristes og pakkes. Tiltag der gør det nemt for dig at træffe det mere ansvarlige valg i virksomheden.
 
Her på siden kan du læse nærmere om BKI Professionels aktuelle
bæredygtighedstiltag og CSR-projekter.

BKI sætter ambitiøst klimamål med SBTi: Vil sænke CO2-udledning med 42% inden 2030


BKI foods har som den første danskejede kaffevirksomhed fået valideret sit klimamål hos det globale klimainitiativ Science Based Targets initiative.

Det forpligter BKI til at nedsætte sin CO2-udledning drastisk over de næste syv år.

Projekt Paraíso: Støt lokale kaffefarmere til en mere bæredygtig kaffeproduktion, imens I nyder jeres firmakaffe


Siden 2018 har BKI samarbejdet med mere end 140 kaffefarmere fra 
Paraíso-området i Brasilien for at fremme en mere bæredygtig kaffeproduktion. 

Et projekt der gavner familiernes levestandard, skåner miljøet og inspirerer fremtidens kaffebønder til en mere ansvarlig produktion.

Nu har vi i BKI Professionel lanceret en ganske særlig Paraíso Kaffe, dyrket udelukkende af projekts deltagende kaffefarmere. Så nyd en kop brasiliansk kaffe og vid, at I hver dag støtter de lokale farmere, som har dyrket lige netop jeres firmakaffe.

Reducer jeres plastforbrug i virksomheden med vores kaffeposer i genanvendelig plast


Sammen med PolyPrint har vi nemlig udviklet en række banebrydende nye folier af genanvendeligt plast, som vi bruger til vores mange BKI Professionel kaffeposer. Efter brug kan poserne derfor blive til alt fra skraldeposer til tønder og spande!

Fakta om vores kaffeposer
 

 • Vores kaffeposer er lavet af genanvendeligt plast og kan blive til nye plastprodukter.
 • Vi bruger nu 15% mindre plastik pr. pose.
 • CO2 udledningen er reduceret med hele 20-23% afhængig af posetypen.
 • Affaldssorteres som ”blød plast” – så hjælper du os med at genanvende vores fælles ressourcer.
 • Reducerer jeres mængde af plastaffald i virksomheden

Læs mere om BKI's kaffeposer i genanvendlig plast her

 

Ansvarlig kaffe og te til virksomheden? Gå på opdagelse i vores brede sortiment af certificerede produkter!


Ved at vælge blandt vores sortiment af certificerede produkter til virksomheden, gør vi det nemmere for dig også at handle mere ansvarligt over for både miljø og mennesker.

Vidste du, at BKI allerede i 1991 lancerede en af de første økologiske kaffer på det danske marked?

Siden dengang er der kommet mange andre certificeringer til, og nedenfor kan du se, hvilke der er at finde blandt vores mange kaffevarianter, samt hvad de betyder for dig som kunde.

EU’s økologimærke
EU's økologimærke viser, at varen er økologisk og er produceret og kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Fairtrade
Arbejder for at sikre små producenter ordentlige handelsaftaler og sikre arbejds- og levevilkår. Kaffebønderne sikres en fair mindstepris for deres råbønner og får hjælp til at forbedre deres forretning.

 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance stiller bl.a. krav til, at bønderne fører en mere miljøvenlig produktion, at de har gode arbejdsvilkår og modtager en fair pris for deres varer. I 2018 blevet UTZ slået sammen med Rainforest Alliance.

KRAV
KRAV er et svensk økologimærke, der foruden økologi arbejder for at bl.a. at øge biodiversiteten og dyrevelfærden, at beskytte miljøet samt at sikre bedre forhold for den enkelte producent.

BKI arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
– fra bønne til kop


I BKI gør vi hver dag vores for at tænke i mere bæredygtige baner, og vi forsøger i overensstemmelse med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling at sætte ind, hvor vi kan og har indflydelse gennem hele vores værdikæde – fra bønne til kop.

Vi arbejder bl.a. på at skabe anstændige jobs og øge trivslen og sundheden hos egne medarbejdere og blandt de kaffebønder, som leverer kaffe til os. Derudover arbejder vi kontinuerligt med at reducere vores klimapåvirkning ved at tænkte kreativt i vores forbrug og produktion.

Se nendenfor hvilke 5 af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling vi arbejder med i BKI.

ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
 

 • ​I BKI udvælger vi vores leverandører nøje, og vi stiller omfattende krav til både kvalitet og etik.
 • Alle vores leverandører skal indarbejde og underskrive vores Supplier Code of Conduct, som blandt andet indeholder krav om at overholde internationale menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder.
 • Vi samarbejder med vores lokale samarbejdspartnere omkring CSR projekter hos
  vores kaffefarmere: Med Projekt Paraíso i Brasilien, tager vi aktivt ansvar og bidrager til at forbedre levestandarden for lokale kaffefarmere gennem mere bæredygtig og ansvarlig kaffeproduktion.

BÆREDYGTIG ENERGI & KLIMAINDSATS
 

 • Vi køber vind-el og støtter hermed andelen af vedvarende energi.
  Idag dækkes el-forbruget i produktion og hovedkontor 100% af dansk vindmøllestrøm.
 • Næste skridt på vores rejse er solceller, hvor vores ambition er,
  at 35% af BKI's elforbrug bliver dækket af energi fra solceller.
 • Via genanvendt varme og en energieffektiv rister sparer vi således
  op til 20% energi, når vi rister vores kaffebønner.
 • Vi arbejder hele tiden målrettet på at sænke klimarelaterede risici via vores CO2 reduktion.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
 

 • Vi reducerer CO2 udledning, minimerer emballageforbrug og affaldssorterer med henblik på genanvendelse.
 • Vi har udviklet en miljøvenlig kaffepose af genanvendelig plast.
 • Vi har et bredt sortiment af certificerede produkter som økologi, Fairtrade og
  Rainforest Alliance, der bl.a. sikrer vores kaffefarmere bedre vilkår og en fair
  pris for deres råvarer.
 • Vi anvender FSC-certificeret pap.
 • I samarbejde med råkaffeleverandører støtter vi mere bæredygtige produktionsmønstre hos kaffeleverandørerne via lokale CSR-projekter: Herunder vores Projekt Paraíso i Brasilien, hvor vi aktivt tager ansvar og bidrager direkte til at forbedre levestandarden for lokale kaffefarmere gennem mere bæredygtige tiltag.

SUNDHED OG TRIVSEL
 

 • Vi arbejder med at reducere forurening via CO2 reduktion, emballageminimering
  og affaldssortering.
 • Vi har et stort sortiment af certificerede og økologiske produkter, der understøtter
  miljøets og individets sundhed.
 • Rengøring med certificerede og miljøvenlige rengøringsmidler i virksomheden.

Vi sætter ambitiøse mål for reduktion af CO2 med 42% inden 2030


BKI har i 2023 sat et ambitiøst mål om at sænke CO2 udledningen med 42% inden 2030 i samarbejde med Science Based Targets.

Det betyder, at BKI tager et stort skridt på klimadagsordenen og forpligter sig til at bidrage til målet fra Paris aftalen om at holde den globale temperaturstigning på under 1.5° C. For BKI foods betyder det, at virksomheden skal sænke sin CO2 udledning fra Scope 1 og 2 med 42% inden 2030 set i forhold til basisåret 2021 foruden en generel sænkning af CO2 emissioner fra Scope 3.

Den samlede CO2 udledning i 2022 for BKI foods som koncern viser et mindre fald fra 1562 tons i 2021 til 1459 tons i 2022. Faldet skal dog også ses i lyset af, at koncernens aktiviteter har været reduceret samtidig med at andre aktiviteter har været øget eller på samme niveau.

Fokusområder for energi- og miljøforbedringer 2023
 

 • Tilkobling af solceller i foråret 2023 med forventning om dækning af ca. 1/3 af el-forbruget i Højbjerg og en reduktion på ca. 100 tons CO2 på elforbruget.
 • Identificere energibesparelsesmuligheder, som bringer BKI frem til målet om 42% sænkning af CO2-emissioner inden 2030 (Scope 1 og 2) og generel sænkning af CO2 emissioner fra Scope 3.
 • Løbende udskiftning af firmabiler til eldrevne-biler.
 • Fortsat energi-overvågning med henblik på energiforbedringer herunder køling med udvendig luft og forbedring af varmestyring på kontorerne.
 • Fortsat udskiftning af konventionelle armaturer til intelligente armaturer.
 • Omlægning af folier til genanvendelige folier.