Persondata og cookies

Opsamling af persondata i din kontakt med BKI

I det nedenstående har vi uddybet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig elektronisk, og hvordan de bruges og opbevares. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at interagere med os på tværs af hjemmesider og online medier. Vi vil derfor gerne være tydelige omkring, hvordan vi i overensstemmelse med lovgivningen, behandler de oplysninger, du giver os.
 

Ejeroplysninger
bki.dk udbydes og håndteres af:
BKI foods a/s
Søren Nymarks Vej 7
8270 Højbjerg
Cvr. nr.: 56312412
Tlf.: 86292299
Mail: bki@bki.dk

 
Hvordan afgiver du oplysninger om dig selv?

  • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og når du udfylder formularer på vores side.
  • Når du besøger bki.dk indsamles der oplysninger om dig via cookies
  • Når du interagerer med vores annoncer på Facebook, LinkedIn og Google.
    Ved jobsøgning

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Det er typisk følgende oplysninger vi indsamler via en cookie:

  • Tekniske informationer om din smartphone, tablet eller computer
  • Din IP-adresse og geografiske placering
  • Hvilke elementer og sider, du klikker på og udfylder
  • Køn og aldersgruppe (ud fra dine oplysninger på Facebook, LinkedIn eller Google)

For handel med os på bki.dk eller direkte indsamler vi følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi indsamler disse oplysninger om dig for at kunne levere varen til dig.

Har du selv aktivt udfyldt en af vores formularer, indsamles: Navn, adresse, mailadresse, virksomhed, titel og i enkelte formularer også telefonnummer.

Når du tilmelder dig nyhedsbrev m.v. indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata.

Vedrørende persondata ved jobsøgning læs mere her


Hvordan og hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Oplysninger opbevares så længe der er behov for det i henhold til formålet. Cookies har automatisk kun en vis levetid. Hver gang du besøger en side, lægges eller fornys cookien dog automatisk.

Personoplysninger i forbindelse med handel registreres hos BKI foods a/s og opbevares så længe du er kunde. Hvis kundeforholdet ophører, gemmer vi dine oplysninger i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Personoplysninger ved henvendelse via en formular på hjemmesiden, slettes efter 2 år.

Personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev opbevares i 2 år efter framelding af nyhedsbrev.

Som dataansvarlige forpligter vi os til at overholde databeskyttelsesforordningen. Det betyder, at vi forpligter os til at gennemføre organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre en høj sikkerhed omkring dine data. I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmeldes dette straks til Datatilsynet, og den/de registrerede underrettes om sikkerhedsbruddet.

Indsigt i dine persondata
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Klageret
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage omkring vores behandling af dine personoplysninger direkte til BKI. Din klage kan sendes til bki@bki.dk, og du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Klagen kan sendes på mail eller du kan ringe på +45 33 19 32 00. Læs mere her.

Hvad bruges dine persondata til
Vi bruger primært de persondata, vi samler til at opfylde de aftaler, du indgår med os, men også til at forbedre vores service og til at lave relevant markedsføring i forhold til dig.

Oplysninger om IP-adresse, hvilke sider du besøger på hjemmesiden samt færden på sociale medier opsamles og bruges til at forbedre oplevelsen af vores hjemmeside og lave relevant markedsføring og kommunikation. Oplysningerne slettes løbende, når de mister relevans.

Fra tid til anden, vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester, såvel som andet indhold, som kan være interessant for dig.

bki kaffe til kage
bki kaffe til i glas
bki kaffe i stempelkande