KAFFEVIDEN

Kaffens historie

Kaffen siges at stamme helt tilbage fra det 6. århundrede, hvor en gedehyrde opdagede kaffebærrenes opkvikkende virkning. Med tiden udbredte kaffen sig blandt de rige og lærde og blev snart en værdifuld handelsvare. Læs mere om kaffens historie her. 

verdenkort og kaffens historie

Myten om kaffens oprindelse

Der findes mange fortællinger om kaffens oprindelse. Det siges blandt andet, at kaffen blev opdaget helt tilbage i det 6. århundrede. Gedehyrden Kaldi fra Yemen opdagede et træ, hvor bærrene havde en opkvikkende effekt, når hans geder tyggede dem.

Han tog bærrene med hjem til klosteret, hvor munkene fremstillede et afkog, som de indtog. De opdagede, at afkoget bevirkede, at de havde langt mere energi til alle deres gøremål.

Det siges at en gedehyrde opdagede kaffe. Resten er historie.

Én af mange kaffemyter siger, at en gedehyrde opdagede kaffens opkvikkende effekt, fordi hans geder gumlede kaffebær en dag og havde svært ved at falde til ro. 
 

Eneret på den værdifulde kaffe

De første beretninger om kaffe er fra omkring år 1450, hvor specielt de lærde havde fundet ud af, at kaffen kunne hjælpe dem med at holde sig vågne. Araberne var ene om at dyrke kaffe frem til 1700-tallet og udbredelsen af kaffe fulgte erobringen af Egypten og Mellemøsten. Araberne indså tidligt, at kaffe var en værdifuld plante og forbød udførsel af både planter og bønner.

Kaffeproduktionen breder sig

Araberne forsøgte med al magt at forhindere udsmugling af kaffe, men det lykkedes portugiserne og hollænderne at bringe levende kaffeplanter til deres kolonier på Sri Lanka og Java. Langsomt men sikkert bredte kaffeproduktionen sig gennem 1700-tallet.

Kaffens udbredelse fulgte arabernes erobringer af mellemøsten, men blev med tiden smuglet til andres dele af verden. Op gennem 1700-tallet bredte den globale produktion sig, og kaffe blev en værdifuld handelsvare.
 

kaffen spredes som handelsvare op i gennem historien
kaffen sejles med skibe op gennem historien

Kaffe i Europa og Danmark

I 1615 blev de første sække med kaffe importeret til Venedig og i løbet af århundredet åbnedes kaffehuse rundt om i Europa. Både i de arbiske lande og i Tyrkiet var der åbnet kaffehuse, hvor de lærde mødtes og udvekslede nyheder og nu bredte denne skik sig til Europa. I dag er caféer for alle og meget udbredte i det europæiske bybillede.

Kaffe blev i løbet af 1700-tallet udbredt i Danmark. Det var det bedre borgerskab, som først tog kaffen til sig, og langsomt blev kaffen samlingspunktet i mange danske familier. Inden Anden verdenskrig var Danmark verdens mest kaffedrikkende nation. Under krigen faldt forbruget, da kaffen blev erstattet med produkter af Cikorierod. Men efter krigen, da der igen var kaffe på markedet, steg forbruget, og næsten alle danske familier fik en kaffemaskine. Vi er stadig blandt verdens mest kaffedrikkende nationer.

op gennem historien blev det normalt at kaffe fragtes i jutesække

Danskere og Skandinaviere er blandt de største kaffenationer i verden. Inden 2. Verdenskrig var vi faktisk det mest kaffedrikkende folkefærd i verden, mens vi i dag må se os slået af finnerne, der har førstepladsen, når det kommer til kaffe.
 

Kaffe som handelsvare i dag

Råvaren kaffe kan kun dyrkes i lande omkring Ækvator, og selvom der sker en langsom industrialisering, er en stor del af arbejdet med kaffe i dag stadig manuelt. Produktionen påvirkes af klimaet, og dårligt vejr kan resultere i et dårligt høstresultat. Eftersom der går 3-5 år, fra kaffen plantes til der kan høstes, tager omstilling i produktionen tid. Alt sammen faktorer som påvirker udbuddet af kaffe.

Det skønnes at ca. 30 millioner mennesker verden over lever af at producere og håndtere kaffe på den ene eller anden måde. 

Kaffe er en råvare, som handles på børsen. Det internationale kaffemarked er domineret af sorterne Robusta og Arabica, som du kan læse mere om her.  Arabicabønner handles på børsen i New York og Robusta på børsen i London.

Kaffepriserne er følsomme for spekulation, men først og fremmest sættes prisen af udbud og efterspørgsel. Da kaffen handles i dollars har dollarens kursudvikling også indflydelse på den endelige kaffepris hos os i Danmark. Målt i værdi er kaffe verdens anden stærkeste handelsvare efter olie.