Kvalitet og fødevaresikkerhed er en af grundstenene i BKI


For at vi kan producere kaffe af højeste kvalitet til dig som kunde og forbruger, er det helt essentielt, at vi hver dag har fuldstændig styring med den enkelte bønnes vej fra oprindelsesland og til kaffen i koppen.

Derfor har vi gennem mange års målrettet indsats oparbejdet stor ekspertise i omfattende kvalitetssikringsprocedurer, fødevaresikkerhed og i god ledelsespraksis.

Alt sammen for at sikre kvaliteten af vores produkter, og i alt hvad vi gør.
 

Vi smager på 300 kopper kaffe om dagen for at kvalitetssikre smagen af din BKI-kaffe


Kaffe er en ganske særlig fødevare, fordi så mange faktorer kan indvirke på smagen af den færdige kop: Alt fra dyrkningsforhold og håndtering af bønnerne til ristning, pakning og brygning har betydning. For blot at nævne et par stykker.

Men når du drikker din foretrukne BKI-kaffe, forventer du også, at den smager, som den altid har gjort. Det samme gør vi.

Derfor smager BKI’s chefsmager på op mod 300 kopper kaffe om dagen for at kvalitetssikre din BKI-kaffe.

Hans eneste redskab er smagsløgene.

Få et indblik i kaffesmagerens arbejdsdag lige her

Du kan trygt
handle med os


Vores mange certificeringer er ikke blot til pynt. De er derimod fundamentet for alle vores arbejdsgange, vores processer og det mindset vi inddrager i alt, hvad vi gør.

Som kunde er de din tryghed for sikre fødevarer af ensartet kvalitet.

BKI lever op til de højeste standarder indenfor kvalitetssikring og fødevaresikkerhed


I BKI er vi stolte af vores certificeringer. De er din sikkerhed for, at du som kunde modtager gode, sikre og lovlige produkter, og at du kan have tillid til os.

Som en solidt funderet virksomhed sætter vi altid dig som kunde i fokus, og vi arbejder konstant på at gøre os selv bedre end i går, så vi kan imødekomme dine krav og forventninger.


Fødevarestyrelsens smiley-ordning for fødevaresikkerhed


BKI Foods har opnået Fødevarestyrrelsens glade smiley, der er den bedst mulige smiley en fødevarevirksomhed kan tildeles. Smiley-ordningen viser, hvor godt virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, efterlever lovgivningens krav til håndtering af fødevarer. BKI kontrolleres årligt og uanmeldt af de danske fødevaremyndigheder.

Som certificeret virksomhed lever BKI Foods derfor op til gældende dansk lovgivning om fødevaresikkerhed.

Find vores smiley-rapport lige her

 


ISO 9001
Certificering for kvalitetsledelse


ISO 9001 er en international anerkendt certificering af en virksomheds ledelsessystem og dets processer. Certificeringen dokumenterer, at vi i BKI aktivt håndterer og udvikler vores forretningsmuligheder og kunderelationer gennem en systematiseret ledelsespraksis.

Certificeringen dokumenterer:
 

  • At vi i BKI sætter vores kunder og interessenter i fokus for at imødekomme deres krav og forventninger.
  • At vi BKI har en effektiv og struktureret ledelsespraksis, der forholder sig til og håndterer nye muligheder såvel som risici.
  • At vi i BKI kontinuerligt arbejder med at forbedre vores arbejdsprocesser og produktivitet.
  • At vi i BKI kontinuerligt arbejder med at forbedre medarbejderengagementet.

Se vores ISO 9001 certifikat her 

 

 

IFS Food Standard  
Certificering for fødevaresikkerhed


IFS Food er en international anerkendt standard i fødevarebranchen, som verificerer en virksomheds evne til at opretholde fødevaresikkerhed. Standarden er baseret på HACCP-principperne (hazard analysis critical control points) og stiller meget høje krav til kortlægning og dokumentation af, hvordan vi i BKI kontrollerer og håndhæver fødevaresikkerheden.

Certificeringen dokumenterer:
 

  • At BKI's risteri og produktion er certificeret og tildelt det højst opnåelige niveau 'Higher level'.
  • At BKI har klare procedurer for hygiejne, sporbarhed og fødevareforsvar.
  • At BKI foretager omfattende egenkontrolprogrammer.
  • At BKI producerer og håndterer sikre fødevarer af ensartet kvalitet.

Se vores IFS Food certifikat her