PROJEKT PARAÍSO

Partnerskab mellem lokale kaffefarmere i Brasilien, BKI og Olam
om fremtidens mere bæredygtige kaffeproduktion.

Projekt Paraíso skal inspirere fremtidens kaffefarmere til en mere bæredygtig produktion


I år 2018 gik BKI i partnerskab med Olam, en af verdens største kaffeeksportører, om at opstarte Projekt Paraíso i Brasilien. Et projekt der skal hjælpe os med at knytte tættere bånd med vores konventionelle kaffefarmere og hjælpe dem med at indføre mere bæredygtige produktionsmetoder. Til gavn for familiernes levestandard, deres produktion og som inspiration for fremtidens moderne kaffebønder.
 

Siden BKI’s begyndelse har vi importeret kaffebønner fra Brasilien


Det var faktisk her det hele begyndte tilbage i 1960, og deraf navnet Brasil Kaffe Import stammer. I dag importerer vi bønner fra hele verden, men en stor del af vores råkaffe stammer stadig fra Brasilien, heriblandt São Sebastião do Paraíso området, der ligger i et af verdens største kaffedistrikter Minas.

Området og dets mange kaffefarmere har derfor en ganske særlig betydning for BKI som kaffevirksomhed. Af samme årsag ønsker vi også at være vores ansvar bevidst og bidrage aktivt til, at de lokale farmere og deres produktion støttes og udvikles i en mere bæredygtig retning.

Derfor indgik vi i 2018 et samarbejde med Olam om Projekt Paraíso.

Se nedenfor hvad projektet indtil nu har betydet for de lokale kaffefarmere.

Om Projekt Paraíso
 

  • Projektet skal hjælpe konventionelt producerende kaffefarmere til at gennemføre forandringer og indføre mere effektive og mere bæredygtige produktionsmetoder.
  • Projektet er et partnerskab mellem kaffefarmere, BKI og Olam, én af verdens største kaffeeksportører.
  • Foruden økonomisk støtte har vi i BKI forpligtet os til at aftage min. 11.000 sække råkaffe, svarende til 660 tons, om året fra de deltagende farmere for at sikre deres fremgang og vækst.
  • Kaffefarmerne er selv med til at afgøre, hvilke indsatser der skal arbejdes med i de enkelte år.

Undervisning i mere bæredygtigt landbrug skaber resultater og tryghed for kaffefamilierne


Som et af de bærende tiltag begyndte vi i 2018 at tilbyde områdets lokale kaffebønder et undervisningsforløb omkring mere bæredygtigt kaffelandbrug sammen med Olam og en række professionelle agronomer tilknyttet projektet.

Et forløb der giver farmerne viden og kompetencer til at effektivisere og kontrollere deres produktion gennem bedre dyrkningsmetoder. Ikke blot til gavn for miljøet og deres høst, men i særdeleshed også til gavn for deres egen sundhed, levestandard og fremtidige levebrød.

I alt har mere end 140 kaffefarmere og deres familier indtil nu deltaget i projektet, hvilket betyder, at værdifuld viden er blevet videredelt til et stort antal mennesker i lokalområdet. En viden, vi håber, går i arv og motiverer bønderne til fortsat at anvende den i fremtiden.

Projekt Paraíso undervisning
 

  • Viden om god plantenæring og landbrugspraksis for kaffedyrkning.
  • Metoder til at hindre plantesygdomme.
  • Metoder til at kontrollere kaffekvaliteten gennem blad- og jordanalyser.
  • Praktisk viden om drift, produktion og salg.
  • Ansvarlig og korrekt brug af gødning og bekæmpelsesmidler.

Undervisningen blev hurtigt meget populær i lokalområdet, simpelthen fordi de enkelte kaffefarmere på kort tid oplevede positive og målbare effekter af at anvende deres nye viden i hverdagen. Faktisk medfører undervisningen typisk, at den enkelte farmer oplever at få et væsentligt større udbytte af sin høst, samtidig med at anvendelsen af gødning mindskes betydeligt.

Med andre ord; Mere og bedre kaffe dyrket på samme areal, men med et mindre brug af ressourcer.

Et tydeligt bevis på at den nye viden mærkbart bliver omsat til et mere effektivt landbrug og en bedre kaffekvalitet. To ting der betyder, at den enkelte bonde både kan sælge mere kaffe og tage en højere pris for råvaren. Til gavn for deres forretning og familiens velfærd.
 

Nye redskaber, rent drikkevand og ansvarlig affaldssortering løfter lokalområdet


Foruden undervisning i landbrugspraksis og kaffekvalitet har vi naturligvis også besøgt kaffefarmerne for at blive klogere på, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder den enkelte og lokalområdet oplever i dagligdagen.

Det har ført til gennemførelsen af en lang række initiativer, hvoraf nogle kan ses nedenfor.

 

Donation af vigtige redskaber til at sikre kaffekvaliteten


Til fælles brug blandt de lokale kaffefarmere donerede vi i 2020 en række redskaber, der hjælper dem med at kontrollere kvaliteten af deres kaffebønner for bedre styring af produktionen.

Dette indebar bl.a. en maskine, der efter tørring kan skrælle frugtkødet af en prøve kaffebønner, samt et instrument der kan måle fugtigheden i kaffebønnen nøjagtigt. Ved løbende at benytte udstyret kan farmerne hele tiden holde øje med, hvornår kaffen opnår det optimale vandindhold og dermed, hvornår de skal stoppe tørringen.

Opsætning af african beds for en bedre tørreproces


Som en del af forarbejdningen af kaffebønner er det vigtigt, at disse tørres grundigt, så vandindholdet sænkes tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at denne proces hverken sker for hurtigt eller for langsomt, da begge kan skade kaffekvaliteten. Desvære oplevede flere farmere i projektet at have problemer med at sikre en ensartet tørring af deres kaffebønner.  

Olam og projektets tilknyttede agronomer har derfor været med til at bygge såkaldte african beds hos berørte farmere. Her ligger kaffebønnerne til tørre på hævede ”senge” af metalnet, hvor kaffen på den måde får luft fra både top og bund. Metoden gør det muligt at tørre kaffebønnerne mere ensartet og effektivt, hvilket i sidste ende hæver kaffekvaliteten.

Ansvarlig affaldssortering og spildevandshåndtering


Kaffefarmerne har ikke tidligere haft mulighed for at indsamle deres affald på en ansvarsfuld måde, ligesom man ikke har kunnet håndtere spildevand sikkert.

Vi har derfor etableret flere fælles lokationer, hvor mere end 80 familier indtil nu har lært at disponere deres affald. Dertil har vi gjort det muligt for en lang række familier at behandle deres spildevand forsvarligt, så det ikke forurener miljøet.

Sikring af rent drikkevand i lokalområdet og til skoledagen


I de landlige områder, hvor kaffefarmerne og deres familier bor, hentes vand typisk fra kilder, åer og søer. Desværre er vandet flere steder forurenet og ikke egnet til at drikke. Vi har derfor foretaget mere end 120 vandanalyser i området og givet de lokale viden og metoder til at rense vandet, hvor der er behov for det.

På den lokale skole har vi eksempelvis doneret et vandfilter, så det fremover er nemt at sikre rent drikkevand til de over 200 børn, der har deres skolegang her.

Vi inspirerer næste generation til en mere bæredygtig kaffeproduktion


Med Projekt Paraíso ønsker vi at hjælpe områdets nuværende kaffefarmere, men vi håber også, at vi kan inspirere den yngre generation til at videreføre en stolt kaffetradition i en mere bæredygtig ånd.

Derfor har vi bl.a. været med til at igangsætte over 300 aktiviteter på de lokale skoler for børn i alle aldre omkring miljø og klima.

Derudover har vi afholdt en frivillig skole med undervisning for 48 unge i alderen 15-24, som havde lyst til at lære mere om moderne og mere bæredygtig kaffedyrkning.

Her underviste vi bl.a. de unge i, hvordan moderne kaffedyrkning ikke behøver at være et nedslidende arbejde eller betyde et liv i fattigdom. Med de rette metoder og det rigtige udstyr, kan man derimod skabe en værdig tilværelse. Sammen med deres forældre lærer vi bl.a. de unge, hvordan de kan skabe økonomisk vinding for dem selv og deres familier gennem et mere bæredygtigt landbrug.

 

”Før jeg deltog i projektet, havde jeg ikke så stor interesse i farmen. Men efter at projektet er startet, har jeg lært betydningen af vores familiebrug, og mine forældre går mere op i kaffedyrkningen efter at have deltaget i Olams undervisning. F.eks. med at sikre kaffens kvalitet og kende omkostningerne ved produktionen. Jeg ved nu, hvordan det er med til at sikre min families indtægt, og at jeg kan bruge den viden til at bygge videre på mine forældres arbejde.”


- Sofia Silva, datter af kaffefarmer i São Sebastião do Paraíso.

Målet er, at vi gennem projekt Paraíso og dets mange aktiviteter knytter stærkere bånd og skaber tæt dialog med de familiedrevne farme.

Vi håber således, at vigtig viden og en stor portion kaffepassion føres videre og genskabes i den unge generation, så de har kompetencerne og motivationen til at føre fremtidens kaffeproduktion i en bedre retning.

For dem selv og alles bedste.