KLIMAMÅL I BKI

 

 

KLIMAMÅL I BKI

BKI sætter ambitiøst klimamål med SBTi: Vil sænke CO2-udledning med 42% inden 2030

BKI foods har som den første danskejede kaffevirksomhed fået valideret sit klimamål hos det globale klimainitiativ Science Based Targets initiative. Det forpligter BKI til at nedsætte sin CO2-udledning drastisk over de næste syv år.

BKI foods har netop sat sig et ambitiøst klimamål om at sænke virksomhedens samlede CO2 udledning med hele 42% inden 2030. Dorthe Maagaard, der er Head of Sustainability & Compliance i BKI foods, fortæller, at dette er en stor forpligtelse og et mål BKI nu har indgået i samarbejde med Science Based Targets initiative (SBTi).

Dorthe Maagaard
Head of Sustainability
& Compliance, BKI foods

“Vi er stolte af, at vi i BKI tager dette store skridt for klimaet, for vi er klar over, at det ikke er nogen lille opgave. Vi skal hvert af de kommende syv år finde nye og effektive energibesparelser, og det kræver en enig ledelse, der vil. Og det vil vi.”

SBTi er et globalt klimainitiativ, der ved tilmelding forpligter virksomheder verden over til at sætte klimamål i tråd med den seneste forskning. Det betyder konkret, at hver enkelt virksomhed, inden 2030, skal mindske sin CO2-udledning til et niveau, hvormed de bidrager aktivt til at møde målet fra Paris-aftalen om at holde den globale temperaturstigning på under 1.5° C. For BKI foods er det validerede mål af SBTi således blevet fastsat som en CO2-reduktion på 42%.

 

Solceller på taget af BKI

Planlagte forbedringer i BKI foods 2023

  • Tilkobling af solceller med forventning om dækning af ca. 35% af BKI’s el-forbrug i Højbjerg og en reduktion på ca. 100 ton CO2 på elforbruget.
  • Løbende udskiftning af alle firmabiler til eldrevne-biler inden 2025.
  • Energi-overvågning med henblik på energiforbedringer herunder køling med udvendig luft og forbedring af varmestyring på kontorerne.
  • Udskiftning af konventionelle armaturer til intelligente armaturer.
  • Omlægning af folier til kaffeposer til genanvendelige folier.
BKI kaffebønner med i klimainitiativ

Om SBTi

  • Science Based Targets initiative er et globalt klimainitiativ, der forpligter virksomheder til at sætte ambitøse klimamål i tråd med videnskabelig forskning. 
  • Målet er at virksomhederne sænker deres CO2-udledning til et niveau, der gør det muligt at møde Paris-aftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning på under 1.5° C. 
  • For at BKI foods bidrager til dette, er det validerede mål af SBTi blevet fastsat som en nødvendig CO2-reduktion for BKI på 42%.
  • BKI foods er den første danskejede kaffeleverandør, der er valideret hos SBTi.

Læs om SBTI her

En fælles klimakamp

Senest har detailkæden Coop meldt ud, at deres største leverandører inden 2025 skal have tilsluttet sig SBTi, ligesom Salling Group stiller krav om, at deres leverandører lægger en plan for at leve op til Paris-aftalen inden 2027. En udmelding Dorthe Maagaard byder velkommen, som en del af en fælles klimakamp.

– Der er på nuværende tidspunkt kun omkring 100 danske virksomheder, der har fået valideret deres mål hos SBTi, hvoraf vi er den eneste danskejede kaffeleverandør. Flere af vores kunder er allerede begyndt at stille krav om tilmelding til SBTi, så vi er naturligvis glade for at være en af frontløberne herhjemme, der støtter op om den fælles opgave, det er, at beskytte klimaet og de næste generationers muligheder.

“Siden 2011 har vi allerede halveret vores CO2-udledning én gang, og vi har vænnet os til at tænke i baner af innovation og fornyelse.”

- Dorthe Maagaard, Head of Sustainability & Compliance, BKI foods

Derfor handler det også om at komme godt ud af starthullerne, siger hun, og BKI foods har derfor allerede igangsat flere initiativer for at nå deres mål. Senest har BKI investeret i opsætningen af 3.500 kvadratmeter solceller på deres produktionsbygninger i Højbjerg, Aarhus.

– Vores nye solcelleanlæg kommer fremover til at producere ca. en tredjedel af al vores strøm og dermed spare klimaet for omkring 100 ton CO2 årligt. Det er et skridt på vejen, men skal vi nå i mål, skal vi de næste syv år blive endnu bedre til at riste vores kaffe smart, og vi skal vende hver en mulighed for at agere mere ansvarligt i hverdagen, fortæller Maagaard.

 

Kaffe i et livscyklusperspektiv

Aftalen indgået med SBTi stiller ikke blot krav om, at man som virksomhed skal kigge indad. Virksomhederne bliver derimod også nødt til at se på deres produkter og services i et livscyklusperspektiv, fortæller Dorthe Maagaard. Det betyder, at BKI mere end nogensinde før skal tænke kaffe fra bønne til kop.

– For en kaffevirksomhed som os betyder det, at vi skal stille endnu flere krav til vores leverandører og aktivt bidrage til en mere bæredygtig kaffeproduktion. Vi skal tænke ansvarligt i vores valg og forbrug af materialer, ressourcer og transport, og vi skal hjælpe forbrugerne med at sænke deres klimaaftryk i hjemmet.

Til spørgsmålet om hvorvidt Maagaard er fortrøstningsfuld i forhold til opgaven, er svaret et klart ja. En sådan tankegang er ikke ny i BKI.

– Siden 2011 har vi allerede halveret vores CO2-udledning én gang, og vi har vænnet os til at tænke i baner af innovation og fornyelse. Eksempelvis har vi senest udviklet Danmarks første kaffeposer i genanvendelig plast, og lanceringen af vores nye BKI Paraíso Kaffe udspringer af et omfattende CSR-projekt, hvor vi hjælper brasilianske kaffefarmere til at føre en mere ansvarlig kaffeproduktion.

I faktaboksen ovenfor kan ses BKI foods’ planlagte initiativer for energi- og miljøforbedringer i 2023.

Tag det mere ansvarlige valg med BKI

Nedenfor kan du læse nærmere om vores aktuelle ansvarlighedstiltag og CSR-projekter.